Heršpice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Fond solidarita Evropské unie-sanace svahu

.

Fond solidarity Evropské unie

Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl založen v roce 2002 na krytí nejzávažnějších škod způsobených zejména přírodními katastrofami. Na základě rozhodnutí Evropské komise byl České republice udělen finanční příspěvek z FSEU ve výši 5 111 401 EUR na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z května a června 2010 na území Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Jihomoravský kraj obdržel z toho fondu podporu v celkové výši 6,5 mil. Kč. Finanční podpora je jednotlivým žadatelům poskytována ve formě dotace za účelem proplacení oprávněných nákladů nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku na území obce v důsledku škod, které vznikly na území s vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelné pohromy – povodně.

Obec Heršpice řešila povodňovou událost ze dne 3.6.2010 v části obce U hřiště, kde došlo k sesuvu svahu a porušení účelové komunikace. Bylo nutné v I. etapě odtěžit nezhutnitelnou zeminu a provést odvodnění drenážním potrubím umístěné ve čtyřech rýhách. V II. etapě bylo dokončeno odvodnění a byla provedena armovaná fixace svahu a účelové komunikace.

 I. etapa:  129 714,00 Kč vč. DPH 20 %

II. etapa:  413 672,00 Kč vč. DPH 20 %

Celkem :  543 386,00 Kč vč. DPH 20 %

Obci Heršpice byla poskytnuta podpora z Fondu solidarity Evropské unie ve výši 543 386,00 Kč, tj. 100% uznatelných nákladů.

 

 

Datum vložení: 3. 7. 2012 13:49
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2017 9:37
Autor: