A picture

Navigace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Mapový geoportál

Mapa obce Heršpice

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Heršpic. Více informací naleznete zde.

Rozpočet

Rozpočet

Ždánický les a Politaví

Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat zde:Ždánický les a Politavíhttps://www.facebook.com/politavi

EUROPE FOR CITIZENS

EUROPE FOR CITIZENS

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 13 °C
slabý déšť, jižní větřík
vítrJ, 2.95m/s
tlak1013hPa
vlhkost79%
srážky1.2mm

Certifikát

Obec Heršpice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Portál krizového řízení

Krizport

Povodňový portál

Obec Heršpice - monitoring

Pálení klestí

Pálení klestí

Cesty bezpečí

banner

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Obsah

Czech POINT – kontaktní místo Obecní úřad Heršpice   

czechpoint

 
Czech Point, neboli Český podací ověřovací informační národní terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit podání ke státu. Veškeré informace o službách Czech Point naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.czechpoint.cz.
 
Upozorňujeme občany, že poslední výpis z CzechPointu je možné vydat patnáct minut před ukončením úředních hodin obecního úřadu.
 
Výpis z katastru nemovitostí:
 
Obecní úřad Heršpice poskytuje pouze textové výpisy z katastru nemovitostí, nikoli snímky. O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
 
Výpis z obchodního rejstříku:
 
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
 
Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:
-Úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
-Výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.
 
Výpis z živnostenského rejstříku:
 
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
 
Výpis z rejstříku trestů:
 
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
 
Na poskytnutý výpis se nevylepuje žádný kolek.
 
Pokud není možné žádost dálkově vyřídit tak si žadatel vybere z následujících možností:
- Žadatel nepožaduje další zpracování své žádosti
- Žadatel požaduje manuální zpracování žádosti přímo na Rejstříku trestů a elektronicky zaslaný výpis si vyzvedne na kterémkoli kontaktním místě CP
- Žadatel požaduje manuální zpracování žádosti, ale výpis si přeje zaslat na uvedenou poštovní adresu
 
Výpis z rejstříku trestů právnických osob:

Dne 3.5.2012 byla spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jde o vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne, ani nearchivuje.

Výpis z bodového hodnocení řidiče:
 
Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb
.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.
 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, splnění kvalifikace doloží ministerstvu příslušnými doklady a zaplatí správní poplatek.

Služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem ucházet se o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat,
není-li starší více než 3 měsíce. Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv na základě znalosti identifikačního čísla organizace.
 
Registr účastníků provozu MA ISOH: (Modul autovraků Informační systém odpadového hospodářství)
 
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
 
Podrobnější informace o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství.

Pracovník kontaktního místa může provést:
- registraci a vydání přístupových údajů,
- změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
- vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.
Pracovník provádí kontrolu totožnosti pouze za účelem ověření zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci.
 
Výpis z insolvenčního rejstříku:
 
Insolvenční rejstřík obsahuje veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Insolvenční rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).
 
Autorizovaná konverze:
 
Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
 
Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
 
Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.
 
Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat:
Jsou to především dokumenty, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.
 
Rozsáhlá konverze dokumentů
Rozsáhlá konverze dokumentů je pojem, který se používá pro autorizovanou konverzi dokumentu, který má 150 stran a více. Provedení konverze takového dokumentu vyžaduje čas a prostor. Z tohoto důvodu se provádí pouze na specializovaných pracovištích, která jsou pro tyto potřeby vybavena.
Rozsáhlou konverzi dokumentů provádí vybraná eGoncentra rozmístěná po celé České republice a specializované pracoviště České pošty.
eGoncentra je možné navštívit osobně, je však doporučeno předem se telefonicky domluvit. Cena konverze z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny je 30,- Kč.
Seznam eGoncenter, kde můžete požádat o rozsáhlou konverzi dokumentů zde.
 
Datové schránky:
 
V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.
 
Podání žádosti o zřízení datové schránky:
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.
Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.  
 
Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových:
V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.
 
Další činnosti, které jsou prováděny:
·        Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
·        Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
·        Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
·        Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
·        Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
·        Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
·        Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do DS
·        Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do DS PO/PFO/FO
·        Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do DS PO/PFO/FO
  
Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info
Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

 
 
SprSprávní poplatky za poskytnutí výpisů
 
 
1. Výpis z Katastru nemovitostí
               - první strana výpisu 100,- 
               - každá další strana výpisu 50,-
 
2. Výpis z Obchodního rejstříku
                - první strana výpisu 100,-
                - každá další strana výpisu 50,-
 
3. Výpis z Živnostenského rejstříku
               - první strana výpisu 100,-
               - každá další strana výpisu 50,- 
 
4. Výpis z Rejstříku trestů
     - za výpis 100,-      

5. Výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu
    - za výpis 100,-      
 
6. Výpis z bodového hodnocení řidiče
                - první strana výpisu 100,-
                - každá další strana výpisu 50,-
 
7. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
                - první strana výpisu 100,-
                - každá další strana výpisu 50,-
           
8. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
               - první strana výpisu 100,-
               - každá další strana výpisu 50,-
             
9. Výpis z insolvenčního rejstříku
                - první strana výpisu 100,-
                - každá další strana výpisu 50,- 
 
10. Datové schránky, Autorizovaná konverze dokumentů
    - podání žádosti o zřízení a zneplatnění datové schránky jsou zdarma
    - poplatek autorizovaná konverze dokumentu na žádost za stránku 30,-
    - opakované vydání přístupových údajů k DS – formulář žádosti o zneplatnění 200,-